dijous, 2 d’abril de 2015

Les piles al planeta Reciclatge

Famílies,

la normativa europea i estatal estableix que a partir de l'any 2015 s'ha de recollir un 45% de les piles i acumuladors portàtils que surten al mercat. Actualment, a Catalunya només recollim el 34%. Per tant, per complir la normativa hem d'incrementar la recollida selectiva de piles de forma significativa. Davant aquest important repte, l'Agència de Residus de Catalunya, amb el finançament dels productors de piles i acumuladors (mitjançant Sistemes Integrats de Gestió, SIG), duu a terme una campanya de comunicació adreçada als ciutadans i als comerços que ara s'amplia als centres educatius.

Per tal d'aconseguir aquest important increment en la recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils, la participació dels centres educatius es considera cabadal.

L'ESCOLA PARTICIPA EN LA MISSIO APILO XII I DURANT TOT UN MES CAL RECOLLIR EL MÀXIM DE PILES USADES I ALTRES ACUMULADORS PORTÀTILS (DE TELÈFONS MÒBILS I ALTRES APARELLS).

Els nens i les nenes poden dur-los a l'escola (de casa vostra, casa dels avis, de veïns i coneguts...). Com més en reculli l'escola, millor. Ajudarem a millor el nostre entorn i si estem de sort, potser l'escola pot obtenir-ne alguna recompensa econòmica.

Per cert, us pregunteu quines piles es poden dipositar al contenidor? Aquí teniu la resposta:
són objecte del concurs les piles i acumuladors portàtils. Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que pugui portar-se amb la mà i no sigui industrial ni d'automoció, com ara les piles botó i estàndard i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, càmeres de vídeo i eines portàtils.

Agents Apilo, a reciclar!!