Què fem?

Objectius de l'AMPA
  • Contribuir a l'educació del temps lliure, organitzant activitats complementàries fora de les hores lectives tant a les tardes com al migdia.
  • Afavorir la integració de l'alumnat i contribuir al seu desenvolupament personal.
  • Participar i dinamitzar les festes de l'escola.
  • Fomentar la comunicació i la participació entre tots els membres de la comunitat educativa.
  • Contribuir en l'organització, infraestructura i planificació de tota la gestió del temps del migdia.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.


  FAQ

  Com a tota organització necessitem mantenir unes normes de procediment mínimes que ens ajudin a ser millors en tots els serveis que hem de prestar. És per això que hem reunit una sèrie de preguntes (amb resposta) que poden ajudar a entendre'n el funcionament.

  Com s'esdevé soci de l'AMPA?
  Només cal emplenar el formulari de dades que ja vam entregar a les famílies i vau lliurar al centre. Si alguna família arriba de nou s'ha d'omplenar aquest formulari i entregar-lo al tutor o tutora de l'alumne/a.

  Quant costa ser soci de l'AMPA? La quota anual  és de 20 € per família. Amb els recursos obtinguts i les subvencions que periòdicament anem sol·licitant gestionem tots els serveis que oferim i fem la previsió per a futures despeses.

  Per què us demanem les vostres dades personals? No té gaire secret i per descomptat que té un caràcter voluntari. És per estar en contacte i estar informats. Construim, així, una base de dades el més completa possible per facilitar les diferents tasques a realitzar (passar rebuts...)

  Per què us demanem el número de compte corrent? Busquem el màxim de comoditat i estalvi de temps per a tothom. Tots anem el suficientment ocupats com per estar pendents de si has d'ingressar uns diners en un moment determinat, trobar l'entitat on ho has de fer, compatibilitzar els horaris... Això es multiplica quan s'ha de portar un control sobre tots els ingressos que es reben per part de les persones encarregades de fer-ho, que ofereixen la seva col·laboració desinteressadament i tampoc van sobrats de temps. De tota manera, si teniu algun problema quant a les dates de presentació de rebuts només cal parlar-ne.

  Per què l'AMPA ens carrega coses que són pròpies de l'escola? Des de l'inici de l'escola, l'AMPA sempre ha volgut col·laborar de forma molt estreta amb la direcció i tot el personal docent del centre, així que com que l'escola com a tal no pot generar rebuts, l'AMPA va obrir un compte exclusiu per gestionar els recursos complementaris de l'escola. Aquí es recullen les quotes de material i els pagaments de les sortides organitzades per l'escola. Per això, malgrat que els rebuts van a nom de l'AMPA, el cert és que són recursos gestionats directament des de l'escola.