dilluns, 26 de novembre de 2012

ASSEMBLEA GENERAL i ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA


L’AMPA de l’Escola de Gironella
Convoca a tots/es els/les pares/mares
del centre a:

L’ASSEMBLEA GENERAL curs 12-13

Dia: Divendres 30 de novembre de 2012
Hora: a les 21:00 hores
Lloc: Aula de 4t

ORDRE DEL DIA

1.  Presentació i debat del balanç econòmic del curs 11-12, estat de comptes actual i pressupost pel curs 12-13
2.  Aprovació de la quota anual de l’AMPA
3.  Presentació de les Comissions de treball de l’AMPA
4.  Estat actual Projecte Escola Nova
5.  Informacions i torn obert de paraules


  i seguidament a les 21:30


L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA


ORDRE DEL DIA
1.  Aprovació dels nous Estatuts l’AMPA


L’ASSISTÈNCIA DE TOTS ÉS IMPORTANT