divendres, 4 de novembre de 2011

ASSEMBLEA GENERAL CURS 2011-2012

L'AMPA de l'Escola de Gironella convoca a tots els pares i mares del centre a l'ASSEMBLEA GENERAL del curs 2011-2012.
Dia: Divendres 11 de novembre de 2011
Hora: a les 21:00
Lloc: Aula de 3r

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació i votació, si s'escau, de la nova junta directiva de l'AMPA.
2. Presentació i debat del balanç econòmic del curs 10-11, estat de comptes actual i pressupost pel curs 11-12.
3. Aprovació de la quota anual de l'AMPA.
4. Presentació de les Comissions de treball de l'AMPA.
5. Informacions i torn obert de paraules.

L'ASSISTÈNCIA DE TOTS ÉS IMPORTANT